Bedrijfscultuur

De groei van uw bedrijf in het buitenland leidt tot nieuwe organisatie uitdagingen, bijvoorbeeld op de gebieden van structuur en governance, cultuur en communicatie en human resource management.

Is uw organisatie voldoende in staat om deze uitdagingen aan te gaan? Sluit uw bedrijfscultuur aan op uw international amibities? Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een succesvolle internationale bedrijfscultuur waarbinnen alle vestigingen en medewerkers zich thuisvoelen.

In het bijzonder richten wij ons op:

Organisatiecultuur en –verandering vanuit een internationaal perspectief

In hoeverre werken vestigingen in het buitenland langs dezelfde lijnen als het hoofdkantoor? In hoeverre wordt de gewenste bedrijfscultuur door de medewerkers herkend en uitgedragen? Een sterke bedrijfscultuur verenigt mensen met verschillende achtergronden en draagt bij aan de reputatie van uw organisatie. Wij ondersteunen u met het ontwikkelen van een bedrijfscultuur die uw internationale success (waar)borgt.

Intern communicatie beleid: Connecting Cultures

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijfscultuur goed wordt uitgedragen? Wij helpen u met het ontwikkelen van een communicatieplan met de juiste boodschappen en communicatiemiddelen die ingezet moeten worden om uw doelen te bereiken.

Global Human Resource Development: Dealing with Diversity

Hoe ontwikkelt u en draagt u zorg voor een internationaal samengesteld personeelsbestand? Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling en uitvoering van passende Global Talent’s die effectief inzetbaar zijn in alle buitenlandse vestigingen. Tevens kunnen wij u helpen bij het cross-cultureel verantwoord maken van HR instrumentarium zoals werving & selectie, competentiemanagement en beloningsbeleid.