De Britse eilanden en Ierland worden vaak gezien als min of meer vergelijkbare Angelsaksische culturen, en in een moeite door worden Gemenebest landen Canada en Australië eraan toegevoegd. Maar behalve de gedeelde taal en gevoel voor humor, zijn deze culturen behoorlijk verschillend en is ieder land op zijn eigen wijze uniek.

Een kort overzicht van enkele belangrijke verschillen en overeenkomsten en praktische communicatietips voor de omgang met Angelsaksische gesprekspartners in deze landen.

Het Verenigd Koninkrijk: Competitieve eigenheimers

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit 4 landen: Engeland, Wales, Schotland en Noord Ierland. Tot de dag van vandaag is het evenwicht tussen deze regio’s die een geschiedenis van ‘strife’ kennen, precair. Alles in het VK is dan ook politiek geaard, ook in zaken. Alleen het behalen van de overwinning en het eindresultaat telt (performance-based), zelfs als dat tot een suboptimale uitkomst voor allen leidt. De Britse samenleving wordt gekenmerkt door een klassenindeling waarin de ‘lower’ en ‘upper class’ eigen scholen en gemeenschappen vormen en dit is nog steeds bepalend voor de sociale mobiliteit. In dit klimaat is taal een wapen en worden boodschappen op uiterst indirecte wijze verpakt. Niet-Britten zijn hiertegen niet opgewassen, en zeker niet de meeste Nederlanders die woorden letterlijk opvatten en gewoon direct zeggen wat ze bedoelen. Wanneer een Brit aan het eind van de meeting iets zegt in de trant van “by the way’ dan betekent dit niet ‘trouwens’ maar volgt de kern van de boodschap. Een Brit kan niet leven zonder humor. Het vermogen om ten allen tijde de druk van de ketel te halen door zaken in perspectief te plaatsen. Niet de controle verliezen maar ‘keep your calm and carry on’.

Opvallend is de hang naar tradities en gewoonten die men op het eiland heeft ontwikkeld en waar men kost wat kost aan blijft vasthouden, al voert de hele wereld een andere koers. Dat laatste grijpt ook terug op de hoogtijdagen van het groot- Britse rijk -when Brittania ruled the waves- dat in 1900 zo’n drie kwart van het landoppervlak in de wereld bestierde.

Tips: gebruik droge humor maar geen politiek incorrecte grapjes, cool hand look niet te enthousiast, probeer indirect te formuleren, bevestig op schrift.

Ierland – Harde werkers met een zachte binnenkant

Ondanks de nabijheid van beide eilanden en hun Atlantische oriëntatie is er een fors verschil tussen het protestantsanglicaanse VK en het katholieke Ierland. Ierland heeft bovendien een sterke Keltische traditie die mede tot uiting komt in de liefde voor muziek en poëzie. Een romantische en ideële inborst, hang naar een ruraal en simpele leven, en een sterke gemeenschapszin staan aan de basis van de Ierse cultuur. Hard werken toont de loyaliteit aan de werkgever en de eigen familie. Ieren hebben veel ‘hardship’ gekend en dat maakt hen volhardend en strijdbaar. In tegenstelling tot de Britse taak- en resultaatgerichtheid is de Ierse cultuur meer relationeel en groepsgericht. Er is meer tijd voor elkaar en men hecht minder belang aan agenda’s en procedures. Bij beiden is sprake van hiërarchische werkverhoudingen. De Ierse communicatie is bloemrijker dan de Engelse.

Tips: gebruik beeldende taal en speel in op gevoel, keep it simpel, niet nodeloos ingewikkeld of interessant doen.

Canada – Bescheiden en praktisch

Canada behoort tot de Gemenebest met het Britse koningshuis als symbolische hoofd. Naast het dominant Britse erfgoed, kent het land sterke Franse (Quebec) en Aziatische (Vancouver) invloeden. Dit immigratieland heeft van oudsher een heel internationale oriëntatie. Men staat open voor nieuwkomers; gelijkheid en eerlijkheid zijn belangrijke waarden. De omvang van het land en de vrij ontoegankelijke natuur maar wellicht ook de breedtegraad maken de Canadezen relatief introvert en praktisch ingesteld. In het zakenverkeer stellen Canadezen een zekere bescheidenheid op prijs en neemt men de tijd voor een deugdelijk besluit. Bepaald niet de ‘hit & run’ aanpak die hun zuiderburen erop na houden. Maak dus nooit de fout hen over een kam te scheren.

Tips: wees tolerant en intercultureel sensitief (met name bij Franse Canadezen); wees niet te enthousiast en overdrijf niet; laat ruimte voor dialoog.

Australië: ‘Down to earth mates’

Hoewel Australië vandaag de dag een meer diverse samenstelling kent, zijn veel gedwongen gemigreerde Aussies een mengeling van oost Engelse veroordeelde criminelen en gelukszoekers, en Ierse arbeiders uit Liverpool. Het oorspronkelijke Cockney Engels, een tikje ruwe inborst en gelijkheid voor iedereen werden de nieuwe norm. Klassen en machtspelletjes vervaagden in het toenmalige New Holland. Gezond verstand en elkaar helpen vormen de overlevingsstrategie van de Aussies. In dit onverbiddelijke land zit iedereen in hetzelfde schuitje en maakt er samen het beste van. Ze hebben een voorliefde voor de ‘underdog’. Het ‘Tall Poppy Syndrom” bepaalt dat niemand te succesvol mag worden. Aussies zijn vriendelijk en benaderbaar maar val ze niet lastig ‘when de surf is up’.

Tips: wees niet te kritisch of te complimenteus, kies een informele aanpak en duw niet door.

 

Dit artikel is gepubliceerd in Globe, magazine voor internationaal ondernemen van EVOFenedex, juli 2017