Wat hebben Trade Finance en Culturele verschillen met elkaar gemeen?

Als je internationaal zaken wil doen is het belangrijk te begrijpen welke risico’s je allemaal tegenkomt. Dat zijn niet alleen betalings- of transport risico’s maar zeker ook communicatie risico’s.

Over de eerste twee laten mensen zich graag voorlichten en op dat punt gaat men graag met de opgedane kennis aan de slag. Toch levert dat niet altijd het beoogde resultaat op. Hoe komt dat dan? Vaak denken wij Nederlanders met onze buitenlandse zakenpartners hele goede gesprekken te voeren terwijl de nuances van de gesprekspartners volledig aan ons voorbij gaan. We begrijpen niet dat er iets anders bedoeld wordt dan wat er wordt gezegd. Dan kan het zomaar gebeuren dat de deal aan je neus voorbijgaat.

Onbetrouwbare partners

Dan denken we dat er een zakelijk meningsverschil is terwijl er andere motivaties aan ten grondslag liggen. Zoals bijvoorbeeld een Nederlandse bankdirecteur heeft ervaren toe een zakelijke deal in Turkije afketste. Hij meende dat er afspraken waren gemaakt en wilde zijn Turkse counterpart daaraan houden. Die was echter verbolgen dat de Nederlander niet meer bereid was om de afspraken bij te stellen en verweet hem een onbetrouwbare partner te zijn. Beiden vinden elkaar onbetrouwbaar maar met een hele andere reden.

Kennis van zaken

Erkennen en herkennen dat er culturele verschillen zijn is een goed startpunt. De volgende stap is hoe maak ik mij die kennis eigen en hoe ga ik dat toepassen in mijn dagelijks werk? Kennis vergaren is kennis in huis halen door gebruik te maken van ervaren trainers/docenten die de cultuur van het bedrijf als startpunt nemen om je vervolgens mee te nemen in jouw wereld van internationaal zakendoen. Met welke delen van de wereld doe je zaken? Leren hoe je met die zakenpartners op een effectieve manier kunt communiceren. Dat kan zijn als je elkaar ontmoet of per email, videoconference of telefoongesprek spreekt. In ieder van deze communicatievormen zijn andere aandachtspunten waar je rekening mee kan houden. Immers bij een telefoongesprek spreek je elkaar maar zie je elkaar niet en gaat het om een andere vorm van communicatie dan wanneer je elkaar via een video conference spreekt. Nu zie je elkaar ook en kan jouw zakenpartner ineens non-verbale signalen afgeven die je in een telefoongesprek niet had gezien.

Cultuurverschillen aan huis

Culturele verschillen is in mijn ogen een ondergewaardeerd onderwerp in het internationaal zakendoen. Ik ben ervan overtuigd wat het bedrijven kan brengen en heb diverse trainingen mogen bijwonen bij bedrijven. Er ging een wereld voor de mensen open, zoveel voorbeelden van miscommunicatie, elkaar niet begrijpen en soms herkenning als voorbeelden worden gegeven hoe het mis kan gaan en ik mensen zie lachen die dergelijke situatie hebben meegemaakt.

Ik heb ook een keer een training bijgewoond bij een groot internationaal bedrijf waar ik dagvoorzitter was. Doel was om te praten over culturele verschillen als je over de hele wereld zakendoet. Er waren 20 deelnemers met 18 verschillende nationaliteiten. Het bleek dat culturele verschillen binnen het bedrijf zelf al een groot probleem bleek te zijn. Collega’s die elkaar niet begrijpen, die dicht klappen als wij “Hollanders” de druk even stevig opvoeren. Ik kan u vertellen de trainer heeft die dag niet gesproken over culturele verschillen met buitenlandse zakenpartners maar wel over culturele verschillen binnen het bedrijf. Het was een openbaring en verademing voor de deelnemers om daar over te kunnen spreken. Deelnemers die vanuit hun culturele achtergrond niet snel op de voorgrond zullen treden konden en mochten zich uitspreken. Het is een zeer openhartige training geworden wat de collegialiteit een enorme positieve boost heeft gegeven. 

Wil je meer weten hoe een beter begrip van culturele verschillen jou verder kan helpen?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek telefonisch (0613377921) of per email  info@tradelinqsolutions.com