Working Across Cultures

Dit programma geeft de deelnemers een helder inzicht in de belangrijkste culturele verschillen en overeenkomsten tussen landen, beroepsgroepen en bedrijven in de wereld zodat zij deze niet alleen kunnen herkennen maar hun eigen aanpak daarop kunnen afstemmen. Wij richten dit programma op de zakencultuur van de landen waarmee u samenwerkt. Daarnaast is het mogelijk om dit programma op maat voor een specifiek land samen te stellen, bijvoorbeeld “Working Across Cultures in China” of “Working Across Cultures in Poland”.

Doel

De training is ontworpen om een effectieve samenwerking tussen mensen en bedrijven uit verschillende landen en achtergronden tot stand te brengen.

Resultaat

 • Inzicht in de overeenkomsten & verschillen tussen zakenculturen van verschillende landen
 • Inzicht in de interactie tussen de eigen cultuur en andere culturen.
 • Praktische handvatten om uw zakelijke activiteiten effectiever vorm te geven in het buitenland
 • Succesvolle communicatievaardigheden met het buitenland (via email, telefoon en face-to-face)

Programma

Understanding Culture

 • Introductie van cultuur & communicatie
 • De eigen nationale- en organisatiecultuur
 • Landencultuur briefings (relevant voor de groep)

Cultures around the world

 • Een internationale vergelijking van cultuurgroepen (Lewis model)
 • Persoonlijk cultuurprofiel (test)
 • Herkennen en hanteren van cultuurverschillen (dimensies)
 • Culturele uitdagingen in de praktijk

Cultural challenges

 • Interculturele communicatie (stijlen, taalbarrière)
 • Feedback geven en motiveren in andere culturen
 • Effectieve (non)verbale en virtuele communicatie (oefeningen)
 • Ontwikkelen van cross-culturele competenties

Voor wie

 • Internationaal samengestelde teams
 • Individuen & teams die met veel verschillende landen communiceren en samenwerken
 • Individuen & teams die communiceren en samenwerken met één specifiek land

Duur

Dit programma is zowel beschikbaar voor een workshop van één dagdeel als voldaagse training, afhankelijk van uw trainingsdoeleinden.