Wereldwijd Werken

De Nederlandse watersector voert steeds meer projecten uit in het buitenland. De medewerkers die daar in betrokken zijn, ervaren dat werken in het buitenland anders is dan werken in Nederland. Met name flexibiliteit en cultuurverschillen spelen hierbij een belangrijke rol. Om projecten in het buitenland succesvol uit te voeren, is het belangrijk rekening te houden met deze verschillen.

Doel

Deze cursus behandelt cultuuraspecten die een rol spelen bij het uitvoeren van projecten en het samenwerken met buitenlandse collega’s. Je krijgt inzicht in de eigen Nederlandse cultuur en in die van het land waar je mee gaat werken. Vervolgens leer je de hoofd-cultuurkenmerken (tijd, hiërarchie, gedrag) van andere culturen kennen. En je leert hoe je daarmee omgaat bij het uitvoeren van projecten. Je krijgt positieve en negatieve voorbeelden van lessons learned.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  •  cultuur: kenmerken Nederlandse versus buitenlandse cultuur, kennis van cultuurkenmerken (tijd, hiërarchie, gedrag);
  • de omgang met cultuurkenmerken in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika en de daarbij horende communicatie;
  • verwachtingen management, het maken van afspraken;
  • projectmatig werken in het buitenland: aanpak, belangrijke aandachtspunten en werkvormen en samenwerken;
  • lessons learned, bloopers, en aandachtspunten.

Vorm

In de cursus worden veel praktijkvoorbeelden gebruikt. Tijdens de cursus stel je zelf vragen en breng je eigen ervaringen in. Vanuit het werkveld nodigen we gastsprekers uit die ervaring hebben met het uitvoeren van waterprojecten in het buitenland.

Deze cursus is een samenwerking van Culture-Inc. en Wateropleidingen

 

 

 

In Company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.

Voor Wie

medewerkers uit de Nederlandse watersector die waterprojecten in het buitenland uitvoeren of begeleiden

Duur

1 dag