Internationaal projectmanagement

In de training Internationaal Projectmanagement brengen we alle culturele facetten van de projectorganisatie in beeld en identificeren we gezamenlijk de potentiële valkuilen en kansen. Uitdagingen voor veel projectteams liggen op het vlak van interne en externe communicatie, besluitvorming, leidinggeven, planning en regelgeving en relaties met lokale toeleveranciers en overheden.

De deelnemers leren om de culturele aspecten en omgeving van hun lokale projectorganisatie te herkennen en hiervoor een effectieve projectaanpak te formuleren.
De resultaten van de projectervaringen en aanbevelingen kunnen we vastleggen in een zgn Internationale Projecten Wijzer die als checklist kan worden gebruikt voor lopende en nieuwe projecten.

Doel

Een cultureel effectieve projectaanpak realiseren in de omgeving waarin u actief bent.

Resultaat

 • Inzicht in de lokale cultuuraspecten, belangen en omstandigheden die van invloed zijn op het project
 • Effectieve communicatie met doelgroepen binnen en buiten de projectorganisatie versterken
 • Interculturele vaardigheden om internationale projecten effectief te managen

Programma

Understanding Culture

 • Introductie van cultuur & communicatie
 • De eigen nationale- en bedrijfscultuur
 • Project doelstelling en organisatie
 • Stakeholder scan

Local Mindset(s) (country briefing)

 • Culturele drijfveren en achtergronden
 • Kernwaarden & culturele vergelijking met de eigen cultuur
 • Maatschappelijke trends en thema’s
 • Management & leiderschapsstijlen

International project management

 • Fasen van projectmanagement (definitie, implementatie, evaluatie)
 • Het (virtueel) aansturen van de projectorganisatie en het team
 • Communicatiestijlen & strategieën
 • Cultureel effectieve kennisdeling & training
 • Culturele checklist van succes- en faalfactoren

Voor wie

 • Projectteams
 • Projectmanagers

Duur

1 of 2 dagen, nader overeen te komen adhv de wensen.