Cross-Cultural Communication Program

Steeds meer bedrijven zijn internationaal actief en hebben vestigingen of partners in het buitenland. Teams en medewerkers werken met collega’s en klanten met uiteenlopende culturele achtergronden, zowel op locatie als op afstand, en moeten daardoor omgaan met uiteenlopende management- en communicatiestijlen.

SpotonLearning en Culture-Inc. hebben gezamenlijk een uniek blended learning programma ontwikkeld waarmee deelnemers leren om bewuster om te gaan met cultuurverschillen en hun cross-culturele competenties versterken.

Doelstelling

Het versterken van cross-culturele competenties van de medewerkers van een organisatie en het verhogen van de team performance in het werken met andere culturen.

Resultaten

  • Sterker bewustzijn van de impact van cultuuraspecten op de professionele activiteiten
  • Dieper inzicht in cultuurverschillen en achtergronden
  • Inzicht in de eigen interactie met andere culturen op diverse cultuurdimensies
  • Praktische aanwijzingen en tools voor succesvol communiceren en samenwerken met andere culturen
  • Versterken van cross-culturele competenties van de individuele deelnemers en de overall team performance in het werken met andere culturen

Het blended cross-culturele communicatieprogramma bestaat uit 5 stappen:

1. Intake
Samen met de opdrachtgever bespreken we de training doelen en specifieke culturele vraagstukken en uitdagingen, selectie van deelnemers en opzet van het programma. Op basis van deze input, zullen wij een training voorstel op maat doen inclusief een
kostenspecificatie.

2. Online Cross-cultural Competence Scan (30”)
De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training een online cross-cultural competence scan die circa 30 minuten beslaat. Deze scan geeft de individuele deelnemers inzicht in hoe zij scoren op ervaring, kennis, vaardigheden en houding. De CCC-scan stimuleert hen om na te denken over hoe zij omgaan met cultuur aspecten en geeft aan op welke aspecten zij hun competenties verder kunnen ontwikkelen.

3. Cross-cultural workshops (twee dagdelen)
Tijdens twee interactieve workshops krijgen de deelnemers inzicht in cross-culturele modellen en hoe deze toe te passen in dagelijkse werksituaties. Zij raken bekend met verschillende communicatie- en managementstijlen tussen culturen en verbeteren hun verbale en virtuele vaardigheden om effectief te kunnen communiceren en samenwerken in een internationale werkomgeving. Door de online Cultuurkleurentest krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke voorkeurstijlen. De workshops kunnen zowel offline als online worden verzorgd, op basis van de omstandigheden en voorkeuren.

4. Online leerpad (4 cases van 30-45”)
Het online leerpad stelt de deelnemers in staat om hun nieuwe inzichten en vaardigheden op eigen tempo toe te passen in diverse praktijkcases. Daarin handelt het om veel voorkomende internationale werksituaties die voor de meeste mensen heel herkenbaar zijn. Ook kunnen we deze toespitsen of nieuw samenstellen op basis van de bedrijfspraktijk van de klant. Het leerpad bestaat uit maximaal vier cases, afhankelijk van leerdoel en wens. Iedere case beslaat circa 30 tot 45 minuten. Voor een optimale leeruitkomst raden wij aan om een case per twee weken aan te bieden gedurende twee maanden.

5. Online evaluatie, finale test score, en resultaten leerprogramma
Aan het eind van het leerprogramma kunnen de deelnemers opnieuw de online scan doen en zien waar en hoe zij hun cross-culturele competentie scores hebben verbeterd. Daarnaast vragen wij hen om een evaluatie in te vullen. De geanonimiseerde resultaten van de feedback en de scans zullen wij delen met de klant in een evaluatiebespreking.

Voor wie

Teams en professionals die hun cross-culturele competenties willen versterken. Maximaal 12 deelnemers per groep. Onbeperkt aantal groepen.

Locatie

In-company of online

Duur

Het volledige programma, van intake tot evaluatie, neemt circa vier maanden in beslag:
Dag 1 intake en voorstel (kosteloos)
Dag 21 online scan
Dag 30 workshop 1
Dag 45 workshop 2
Dag 90 start online leerpad (een case per twee weken)
Dag 120 evaluatie & resultaten