Blue Deal: Werken met andere culturen, 21 februari 2019

Workshop voor Blue Deal partners

De Blue Deal is een nieuw samenwerkingsverband tussen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en de waterschappen. Dit programma gaat eind 2018 van start met projecten, waarmee tot 2030 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water worden geholpen.
Waterprofessionals die aan dit programma gaan participeren gaan hun inhoudelijke expertise inzetten in heel uiteenlopende omstandigheden en culturen. Zij hebben kennis van deze landen en cross-culturele competenties nodig om projecten in verschillende stroomgebieden wereldwijd succesvol te realiseren.
Het omgaan met andere omstandigheden, werkwijzen, management- en communicatiestijlen vormen belangrijke uitdagingen in het realiseren van een internationaal project. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:
  • Hoe zorg je voor een gemeenschappelijke doelstelling en lokaal?
  • Hoe bouw je een goede werkrelatie op met lokale partners?
  • Wat maakt dat mensen de gemaakte afspraken ook nakomen?
  • Heb je eigenlijk wel goed begrepen wat men heeft (toe)gezegd?
  • Hoe borg je de kennis die is opgedaan in het project?
Deze en nog veel meer uitdagingen zijn aan de orde in het werken met andere
culturen.

Internationaal kundige waterprofessionals

Het omgaan met water ligt aan de basis van de Nederlandse cultuur. Aspecten als gelijkwaardigheid, informatie delen, draagvlak creëren, denken in maakbaarheid zijn mede het gevolg van onze lange ervaring met watermanagement. Deze zijn integraal onderdeel van de Nederlandse overlevingsstrategie In het werken met andere culturen zijn onze succesfactoren echter niet een-op-een toepasbaar.
Deze interactieve training geeft je een goede basis voor het kunnen herkennen en hanteren van cultuurverschillen wereldwijd. Ook word je je meer bewust van je eigen culturele voor- en afkeuren in het beoordelen van situaties en je eigen werkwijze. Je krijgt een dieper inzicht in de betekenis van cultuur en de cultuuraspecten die invloed gaan uitoefenen op jouw projecten in het buitenland. Dat doen we aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden uit de watersector en/of van de deelnemers zelf. Daardoor weet je beter wat je in de lokale context kunt verwachten en hoe je daarmee effectief kunt omgaan.

Trainingsresultaten:

  •   Bewustwording van de impact van cultuur op het werken met buitenlandse partners
  •   Inzicht in de eigen culturele bepaaldheid en voorkeuren
  •   Inzicht in de belangrijkste kenmerken van andere culturen, met een focus op de projectlanden
  •   Praktische tips and handvatten in het samenwerken en communiceren met buitenlandse partners

Deelnemers:

Medewerkers van waterschappen en Blue Deal partners

Lokatie:

Het Waterschapshuis, zaal 3.03.

Registratie: